Дневен режим

Програма на 3-а клас за втори учебен срок

понеделник                                                                              
1.БЕЛ - писмени                                                  
2.БЕЛ - писмени                                                                                                                  
3.ФВС
4.Математика                                  
 5.Човекът и   обществото             
                                                
  вторник  
1. Английски език
2.ФВС 
3.БЕЛ - четене
4.БЕЛ - писане  
5.Математика   
6.Технологии и    предприемачество 

сряда  
1.Музика 
2.БЕЛ -четене 
3.БЕЛ - писане 
4.Математика
5.Човекът и  обществото   
6.Час на класа   

 четвъртък  
0.Час за спортни дейности
1.Човекът и природата   
2.Английски език
3.БЕЛ - четене 
4.БЕЛ - ИУЧ     
5.ИИ
6.ИИ

петък
1.ФВС
2.БЕЛ - ИУЧ
3.Математика - ИУЧ
4.Компютърно моделиране
5.Английски език

Забележка: ФУЧ - математика ще се провежда всеки вторник от 11.30ч. до 12.50ч.
                                                                                                      Дневен режим:
      сутрин                                                          следобед
1ч. 8.00ч. - 8.40                                            0ч. 12.15 - 12.55
2ч.8.50 - 9.30                                                1ч.  13.20 - 14.00
3ч. 9.50 - 10.30                                              2ч. 14.10 - 14.50
4ч. 10.40 - 11.20                                            3ч.  15.10 - 15.50
5ч. 11.30 - 12.10                                            4ч.  16.00 - 16.40
   обедна почивка                                        5ч.  16.50 - 17.30
                                                                       6ч.  17.35 - 18.15   
  • Консултация с ученици - всеки понеделник от 12.15 до 12.55ч.
  • Консултация с родители и ученици - всеки петък от 12.15 до 13.00ч.